Makler® Sperm Sayma Kamerası

Fiyat Teklifi
Paylaş
Kategori

  Makler® Sayma Diskinin derinliği 10 mikrondur:  Optik olarak düz iki parça camdan meydana gelir. Üst cam kapak görevi görmekte olup merkezinde her biri 0,1 x 0,1 mm’lik 100 kareye bölünmüş 1 mm2 lik ince kılavuz çizgiler bulunmaktadır. Aradaki boşluk kuvars pimlerle sağlam olarak sabitlenmiştir.

  İyice sıvılaşmış ve karıştırılmış, seyreltilmemiş semenden küçük bir damla alınarak diskin merkezine konulur ve üzeri ne kapama camı kapatılarak Mikroskop altında 20 lik objektif ile sayım yapılır.

  Doğru bir sayım için önce semenin iyice sıvılaşması gerekir.  Ardından örnekten küçük bir damla alınarak diske yerleştirilir ve sayım yapılır. Yukarıdan aşağıya yada soldan sağa yan yana  on karelik bir alan içindeki spermler sayılır. Bulunan sayı mL’de kaç milyon sperm olduğunu gösterir. Oligospermik semenlerde tüm kılavuz alan içindeki spermler sayılır, bulunan rakam mL’de kaç yüz bin sperm olduğunu gösterir. Kullanımdan sonra suyla iyice yıkadıktan sonra temas yüzeyleri özel mercek kağıdı ile kurulanır ve tekrar kullanım için hazır hale getirilir.

   

  Avantajlar:

  1. Spermatozoalar homojen ve tek kat olarak dağılır ve tek bir fokal düzlemde gözlemlenir.

  2. Semen numuneleri seyreltilmeden doğrudan orijinal örnekten analiz yapılır.

  3. Tüm spermatozoaların sürtünmesiz yatay hareketleri sabit şartlar altında incelenirler ve değerlendirilir.

  4. Normal hemositometrik tekniğin gerektirdiği birçok adımın elenmesi  ve her seferinde aynı şartlar altında motilitenin inceleniyor olması doğruluk derecesini artırır.

  5. Semen analizinde kullanılan objektifin alan derinliğine yaklaşık olarak uyduğu için 10 mikron derinliğindeki Makler Diski sabit veya hareketli kamera fotomikrografisi için idealdir.

  6. Disk kolay ve çabuk bir şekilde tekrar kullanıma hazırlanabilir. Yoğun bir laboratuarda, asgari teknik ve malzeme kullanılarak, tek bir teknisyen tarafından bir saatte çok sayıda test yapılabilir.